In het hoger onderwijs, zowel op het hbo (hoger beroepsonderwijs) als op de universiteit, worden studiepunten gebruikt als een manier om de studielast en de voortgang van studenten te meten. Studiepunten spelen een cruciale rol in het bepalen van de studievoortgang, het behalen van diploma’s en het overdragen van studieresultaten tussen instellingen. In deze blog gaan we dieper in op studiepunten en geven we een overzicht van hoe ze functioneren op zowel een hbo bachelor als de universiteit.

Wat zijn studiepunten?

Studiepunten (ook wel ECTS-punten genoemd, wat staat voor European Credit Transfer and Accumulation System) zijn een gestandaardiseerde eenheid die de studielast van een cursus of module vertegenwoordigt. Ze geven aan hoeveel tijd een student naar verwachting aan een bepaalde cursus zal besteden, inclusief contacturen (zoals colleges en practica), zelfstudie, projecten en examens. Op de meeste instellingen vertegenwoordigt één studiepunt ongeveer 28 tot 30 uur studiewerk. Dit omvat zowel de tijd die de student doorbrengt in de klas als de tijd die wordt besteed aan het voorbereiden van colleges, het maken van opdrachten, het bestuderen van de lesstof en het deelnemen aan groepsactiviteiten.

Functie van studiepunten

1. Studievoortgang en afronding van een opleiding

Studiepunten worden gebruikt om de voortgang van wo en hbo studenten bij te houden en te bepalen of ze voldoen aan de vereisten voor het behalen van een diploma. Om af te studeren, moeten studenten doorgaans een bepaald aantal studiepunten behalen binnen een bepaalde periode, meestal uitgedrukt in studiejaren.

2. Flexibiliteit en mobiliteit

Studiepunten vergemakkelijken de mobiliteit van studenten tussen instellingen en landen. Als een student besluit om van instelling te veranderen of naar een andere universiteit in het buitenland te gaan, kunnen de behaalde studiepunten vaak worden overgedragen. Dit stelt studenten in staat om hun studievoortgang voort te zetten zonder opnieuw te hoeven beginnen.

3. Transparantie en vergelijkbaarheid

Het gebruik van studiepunten volgens het ECTS-systeem biedt transparantie en vergelijkbaarheid tussen verschillende onderwijsinstellingen en landen. Hierdoor kunnen instellingen gemakkelijker elkaars cursussen en studieprogramma’s vergelijken en erkennen.

Toekenning van studiepunten

Op zowel het hbo als de universiteit worden studiepunten meestal toegekend op basis van het behalen van leerresultaten. Dit betekent dat studenten aan bepaalde eisen moeten voldoen om de studiepunten te verdienen. Deze eisen kunnen bestaan uit het behalen van een bepaald cijfer voor een examen, het succesvol afronden van een project of het voltooien van een stage. Elke cursus of module heeft een vastgesteld aantal studiepunten dat studenten kunnen verdienen bij succesvolle afronding.

Flexibiliteit en mobiliteit met studiepunten

Bij het toekennen van studiepunten wordt meestal rekening gehouden met de totale studielast van de cursus of module. Een cursus die meer tijd en inzet vereist, zal doorgaans meer studiepunten hebben dan een cursus met een lichtere studielast. Dit stelt studenten in staat om hun studieprogramma flexibel in te richten en zelf te bepalen hoeveel studiepunten ze per semester willen behalen.

Studiepunten en studievoortgang

Het behalen van studiepunten is een belangrijk onderdeel van de studievoortgang en het behalen van een diploma. Studenten moeten ervoor zorgen dat ze voldoende studiepunten behalen om aan de eisen van een positief studieadvies te voldoen. Dit kan betekenen dat ze een bepaald aantal studiepunten per semester moeten behalen om op schema te blijven.

Bindend studieadvies

Een positief BSA betekent dat je voldoende studiepunten hebt behaald om door te mogen gaan naar het volgende jaar van je studie. Veel opleidingen hebben een bindend studieadvies (BSA) . Je moet dan in het eerste studiejaar een bepaald aantal ECTS halen. Heb je te weinig studiepunten gehaald? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Het specifieke aantal vereiste studiepunten varieert, maar vaak ligt het tussen de 45 en 60 studiepunten voor het eerste studiejaar. Het kan ook voorkomen dat een instelling een minimumcijfergemiddelde vereist naast het aantal studiepunten. Onthoud dat het behalen van voldoende studiepunten niet alleen belangrijk is voor het positief afronden van je BSA, maar ook voor een succesvolle voortgang in je studie en het behalen van je uiteindelijke diploma. Zorg dus voor een goede planning, tijdige studievoortgang en stel vragen wanneer je twijfels hebt over je studiepunten en het BSA-beleid.

Studiepunten en financiële aspecten

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat studiepunten ook invloed kunnen hebben op studiefinanciering, beurzen en andere financiële aspecten van het onderwijs. Sommige instanties kunnen eisen dat studenten een bepaald aantal studiepunten behalen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, dus het is essentieel om op de hoogte te zijn van dergelijke vereisten.

Advies en begeleiding bij studiepunten

Tot slot is het verstandig om te overleggen met studieadviseurs, docenten of studiecoördinatoren als je vragen hebt over studiepunten. Zij kunnen je begeleiden bij het begrijpen van het specifieke beleid en de regels met betrekking tot studiepunten op jouw hogeschool of universiteit.

Het begrijpen van studiepunten is van groot belang tijdens je hbo of wo bachelor. Door regelmatig je voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat je voldoende studiepunten behaalt, zet je een belangrijke stap richting het succesvol afronden van je opleiding. Dus, wees bewust van de studiepunten en gebruik ze als leidraad om je studievoortgang in kaart te brengen en je academische doelen te bereiken.