Het studentenleven is duur. Je betaalt de hoofdprijs voor een studentenkamer. Boodschappen kosten een fortuin. De sterk stijgende energieprijzen zijn niet meer te overzien. Dan vraag je jezelf natuurlijk af, hoe bespaar ik kosten? Simpel, door allerlei beurzen en regelingen. Of jij recht hebt op verschillende beurzen, een bijzondere bijstand en toeslagen hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Lees hier op welke toeslagen jij recht hebt.

Studiefinanciering

De studielening is een financiering van de Rijksoverheid voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Als je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je dit geld van de onderwijsadministratie (DUO). Wanneer je in Nederland woont en studeert, kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om collegegeld te betalen of maandelijkse kosten van levensonderhoud te ontvangen. Hier geldt dat het volledige bedrag dat je aan collegegeldkrediet krijgt moet terugbetalen.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is er voor studenten waarvan de ouders een laag inkomen hebben. DUO kijkt naar het inkomen van 2020. Bij een hoger inkomen wordt de subsidie steeds lager (gebaseerd op je inkomen). Belangrijk om te weten is dat de subsidie een gift is en geen lening.

Huurtoeslag

Als student is het fijn om geld over te houden na het betalen van huur en levensbehoeften. Borrelen met vrienden of shoppen met vrienden voor de dingen die er echt toe doen. Helaas zijn veel studenten het erover eens dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Huur je dus een eigen appartement of kamer, dan kun je huurtoeslag krijgen. 

De toeslag is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen, die een zelfstandige woonruimte bewonen. Je woning is een zelfstandige woonruimte wanneer je een eigen toegangsdeur hebt die je van binnen en buiten op slot kunt doen. En je moet een eigen keuken en een eigen wc hebben. Deel je de wc of keuken met anderen? Dan is het geen zelfstandige woning. Verder mag je inkomen en vermogen niet boven een bepaald bedrag vallen. En de huurprijs niet hoger is dan 763,47 euro.

Zorgtoeslag

Als je voor jouw eigen zorgverzekering betaalt, kun je mogelijk zorgtoeslag krijgen. Hiermee worden de kosten van de zorgverzekering gedekt. Vanaf de maand na jouw 18e verjaardag kun je zorgtoeslag krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. In Nederland moet je bijvoorbeeld een zorgverzekering hebben en niet te veel vermogen of inkomen hebben. Ook moet je een Nederlander zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben.

OV-studentenkaart

Met deze kaart reis je in het weekend of doordeweeks gratis. Op andere dagen reis je met korting. Als je voltijd studeert, kun je een OV-kaart aanvragen. Ook als je jonger bent dan 18 jaar. Behaal je je diploma in tien jaar? Dan hoef je de kosten over deze kaart niet terug te betalen.

Bijzondere bijstand

Heb je als student te maken met gestegen energieprijzen en een laag inkomen? Dan kun je een bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen. Je kunt een subsidie in de kosten aanvragen als je in ernstige financiële problemen komt of dreigt te komen. De gemeente bepaalt of je wel of geen financiële bijdrage ontvangt en hoe hoog deze is. En de gemeente bepaalt wanneer de subsidie voor de bijzondere bijstand wordt uitgekeerd. Dit kan in 1 keer, maar ook verspreid over meerdere delen. Voor een financiële tegemoetkoming gelden in ieder geval de volgende voorwaarden. Je hebt een Nederlandse nationaliteit of daaraan gelijkgesteld. Je bent minimaal 21 jaar en het energiecontract staat op jouw naam.

Individuele studietoeslag

Gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder die door een medische beperking structureel niet in staat zijn om iets naast hun studie te doen. De hoogte van de studietoeslag ​​en de voorwaarden worden door de gemeente bepaalt. Het bedrag is afhankelijk van de medische beperking en de leeftijd van de student. De subsidie ​​is doorgaans rond de € 300 per maand.

Het kan stressvol zijn om te moeten beslissen waar ze hun geld aan uitgeven, omdat ze vaak beperkte middelen hebben en hard moeten werken om hun studie te kunnen voltooien. In sommige gevallen kunnen de stijgende prijzen leiden tot financiële problemen, zoals schulden of moeilijkheden om hun rekeningen te betalen. Het is belangrijk om financiën goed te beheren en hulp te zoeken als ze moeilijkheden ondervinden.Veel universiteiten en hogescholen bieden cursussen aan over persoonlijk financieel beheer. Deze cursussen kunnen onderwerpen behandelen zoals budgetteren, spaarstrategieën en het verminderen van schulden.