Overweeg je een parttime baan tijdens je studie in Nederland? Of misschien doe je al een vorm van betaald werk naast je studie. Of het nu voor extra inkomen is of om ervaring op te doen, werken en studeren kan zowel lonend als voordelig zijn. Maar hoeveel mag je eigenlijk verdienen? In deze blogpost behandelen we alles van de bijverdiengrens voor studenten.

Ontdek de wettelijke grenzen voor het verdienen in Nederland als student

Als student is het belangrijk om te weten dat er een wettelijke grens voor bijverdienen is, als het gaat om verdienen in Nederland. Het is natuurlijk verleidelijk om zo veel mogelijk bij te verdienen, maar het is essentieel om binnen de limiet te blijven. Doet u hbo of universiteit en valt u onder het leenstelsel? Dan mag u onbeperkt bijverdienen. De bijverdiengrens geldt niet voor u. Krijgt u een beurs, rentedragende lening of reisproduct voor een mbo-opleiding, dan geldt de bijverdiengrens wel voor u.

Bijverdiengrens DUO

De bijverdiengrens bij DUO is het maximale bedrag dat je als student mag bijverdienen naast je studiefinanciering, zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. In 2023 is de bijverdiengrens € 16.121,60 voor studenten in het hoger onderwijs. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en geldt voor het gehele jaar, dus van september tot en met augustus. Belangrijk hierbij is dat het gaat om je belastbaar inkomen, dus niet het geld dat je op je bankrekening hebt gekregen. Alles wat je boven deze grens verdient, wordt gezien als inkomen en kan leiden tot vermindering of stopzetting van je studiefinanciering. Houd er dus rekening mee dat je je inkomsten goed bijhoudt en tijdig doorgeeft aan DUO om problemen te voorkomen.

Bijverdiengrens met huur- of zorgtoeslag

De inkomensgrenzen voor het ontvangen van huurtoeslag en zorgtoeslag zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd, woonsituatie, huishoudinkomen en vermogen. Daardoor kunnen deze grenzen per persoon verschillen. Voor het recht op huurtoeslag geldt in 2023 bijvoorbeeld een maximale inkomensgrens van € 33.748. Voor zorgtoeslag geldt een maximale inkomensgrens van € 38.520 voor alleenstaanden en € 48.224 voor meerpersoonshuishoudens.

Het is belangrijk om te beseffen dat deze grenzen jaarlijks kunnen veranderen en dat het precieze bedrag afhankelijk is van jouw persoonlijke situatie. Ook kan de hoogte van de toeslag afhangen van factoren zoals je vermogen en de hoogte van je huur of zorgpremie. Het gaat hier om uw verzamelinkomen of belastbaar loon. 

Toeslagen en studiefinanciering stopzetten

Als je boven de bijverdiengrens zit, dan moet je zelf je toeslagen en studiefinanciering stop zetten. Het is namelijk jouw verantwoordelijkheid om deze wijziging door te geven aan de instanties die de toeslagen en studiefinanciering verstrekken. Als je niet zelf je toeslagen en studiefinanciering stopzet en toch teveel ontvangt, dan moet je studiefinanciering terugbetalen of worden er eventueel zelfs boetes gevorderd. Het is dus belangrijk om goed bij te houden hoeveel je verdient en tijdig de nodige wijzigingen door te geven aan de betreffende instanties.

Is de bijverdiengrens hetzelfde voor alle studenten of zijn er uitzonderingen?

Er zijn enkele uitzonderingen op de bijverdiengrens voor studenten. Zo geldt er voor studenten met een functiebeperking soms een hogere bijverdiengrens. Dit kan het geval zijn wanneer een student extra kosten moet maken vanwege zijn of haar beperking, bijvoorbeeld voor hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning. In dat geval kan de bijverdiengrens verhoogd worden, maar dit moet wel worden aangevraagd bij DUO. Daarnaast gelden er voor enkele specifieke groepen studenten andere regels met betrekking tot de bijverdiengrens. Zo geldt er voor minderjarige mbo-studenten die een BBL-opleiding volgen een lagere bijverdiengrens dan voor andere studenten. Ook kan de bijverdiengrens anders zijn voor internationale studenten, afhankelijk van hun verblijfsstatus en het soort verblijfsvergunning dat zij hebben.

Hoe wordt bijverdienste uit stagevergoedingen en bijbaantjes meegenomen in de berekening van de bijverdiengrens?

Bij de berekening van de bijverdiengrens wordt niet alleen gekeken naar het inkomen uit een bijbaan, maar ook naar het inkomen uit andere bronnen, zoals stagevergoedingen. Al het inkomen dat je ontvangt telt mee voor de berekening van de bijverdiengrens, ongeacht de bron. Wanneer je inkomen hebt uit een stagevergoeding of bijbaantje, dan wordt er gekeken naar het inkomen dat je in een kalenderjaar hebt verdiend. Het gaat hierbij om het bruto-inkomen, dus het inkomen voordat er belastingen en premies vanaf zijn gehaald. Het totale bruto-inkomen uit het kalenderjaar wordt bij elkaar opgeteld en op basis hiervan wordt berekend of je boven de bijverdiengrens uitkomt. Het is belangrijk om te weten dat de bijverdiengrens geldt per kalenderjaar. Het kan dus zijn dat je in de ene periode van het jaar meer verdient dan in de andere periode. Als je in totaal over het hele kalenderjaar gezien boven de bijverdiengrens uitkomt, dan moet je de te veel ontvangen studiefinanciering en/of toeslagen later terugbetalen. Het is daarom belangrijk om goed bij te houden hoeveel inkomen je hebt en wat de gevolgen hiervan zijn voor je studiefinanciering en toeslagen.

Is de bijverdiengrens hetzelfde voor Nederlandse en internationale studenten?

De bijverdiengrens is hetzelfde voor Nederlandse en internationale studenten. De regels rondom studiefinanciering en bijverdienen gelden voor alle studenten die in Nederland studeren en in aanmerking komen voor studiefinanciering en/of toeslagen. Er is dus geen verschil in de bijverdiengrens tussen Nederlandse en internationale studenten.

Zijn er alternatieve financiële mogelijkheden voor studenten die de bijverdiengrens overschrijden?

Er zijn alternatieve financiële mogelijkheden voor studenten die de bijverdiengrens overschrijden. Hieronder worden een aantal opties genoemd:

Lenen bij DUO

Als je de bijverdiengrens overschrijdt en je hebt toch extra geld nodig om je studie te kunnen betalen, kun je ervoor kiezen om geld te lenen bij DUO. Het is belangrijk om hierbij wel goed na te denken over de gevolgen op lange termijn, aangezien je het geleende bedrag later weer moet terugbetalen.

Bijverdienen in de zomervakantie

Als je verwacht dat je gedurende het studiejaar de bijverdiengrens zult overschrijden, kun je ervoor kiezen om extra te gaan werken in de zomervakantie. Tijdens de zomervakantie geldt namelijk een hogere bijverdiengrens, namelijk € 1.739,93 bruto per maand.

Vakantiewerk

Naast de zomervakantie kun je ook tijdens andere vakanties extra werken, zoals tijdens de kerstvakantie of de meivakantie. Hierbij geldt dezelfde bijverdiengrens als tijdens het studiejaar.

Zoeken naar alternatieve financieringsbronnen

Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten om studenten te ondersteunen bij het financieren van hun studie, bijvoorbeeld door middel van beurzen, studieleningen of subsidies. Je kunt hierbij denken aan fondsen en stichtingen, maar ook aan organisaties binnen jouw studiegebied.