Studiefinanciering is een belangrijk aspect van het volgen van hoger onderwijs in Nederland. Het dient als financiële reddingslijn voor studenten die gebruik willen maken van de mogelijkheden op zowel universitair als hbo-niveau. Deze financiering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het collegegeld, studieboeken en andere kosten die met studeren samenhangen. Het is een essentieel instrument om ervoor te zorgen dat de financiën geen belemmering vormen voor het onderwijs.

Hoe werkt studiefinanciering?

Studiefinanciering in Nederland is een financiële ondersteuning voor studenten die een opleiding volgen aan een HBO opleiding, universiteit of een MBO opleiding. Je studiekeuze maakt dus niet uit, wel de studievorm. Studiefinanciering is er alleen voor voltijd opleidingen . Als je een deeltijdopleiding gaat doen, krijg je helaas geen studiefinanciering. Je kan studiefinanciering aanvragen via het ‘sociaal leenstelsel’. Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: een lening, een aanvullende beurs, een ov-kaart (studentenreisproduct) en het collegegeldkrediet. Of en welke soort studiefinanciering je krijgt, hangt af van een aantal dingen. Maar hoeveel studiefinanciering krijg ik? De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van de bedragen van alle onderdelen van de studiefinanciering.

Lening

Een studielening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is een lening die je als student kunt afsluiten om de kosten van je studie en levensonderhoud te kunnen betalen. Je kunt het maximale bedrag lenen, maar dit hoeft niet. Hoeveel je wilt lenen bepaal je helemaal zelf. Je kunt als je wilt per maand je lening aanpassen of stopzetten. Als je geen of weinig aanvullende beurs krijgt, kun je nu nog meer geld lenen bij DUO. Hoewel dit voor arme studenten aanlokkelijk klinkt, is het belangrijk om hier goed over na te denken. Immers, alles wat je leent moet je op een later moment terugbetalen. Daarnaast kan het hebben van een hoge studieschuld ongewenste gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer je over tien jaar een hypotheek wilt aanvragen. Het is daarom verstandig om goed na te denken over de hoogte van het bedrag dat je leent en of je dit bedrag daadwerkelijk nodig hebt.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is in Nederland in het leven geroepen om studenten te ondersteunen die financiële moeilijkheden hebben bij het betalen van hun studiekosten. Het is een van de vele manieren waarop de Nederlandse overheid probeert om het hoger onderwijs toegankelijker te maken voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Want laten we eerlijk zijn, studeren is duur en niet iedereen kan het zich veroorloven om deze kosten zelf te dragen. Daarom is de aanvullende beurs zo belangrijk, want het geeft studenten de mogelijkheid om hun studie af te maken en op deze manier hun carrièremogelijkheden te vergroten. Met deze financiële ondersteuning krijgen studenten de kans om hun ambities waar te maken en hun volledige potentieel te ontdekken. Het bedrag van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders en de woonsituatie van de student. In het studiejaar 2022-2023 bedraagt de maximale aanvullende beurs € 430,27 per maand.

Collegegeldkrediet

Het collegegeldkrediet is een lening die studenten kunnen afsluiten om hun wettelijk collegegeld te betalen. Het bedrag van het collegegeldkrediet is gelijk aan het bedrag van het collegegeld. De lening moet na afloop van de studie worden terugbetaald, samen met eventuele andere studieschulden. In het studiejaar 2022-2023 bedraagt de maximale aanvullende beurs € 184,08 per maand.

Studentenreisproduct

Studenten die recht hebben op studiefinanciering kunnen ook gebruikmaken van het studentenreisproduct. Dit is een studenten OV-chipkaart waarmee studenten gratis of met korting kunnen reizen met het openbaar vervoer. Het studentenreisproduct is geldig tijdens de studieperiode en kan zowel door hbo studenten als universiteitsstudenten worden aangevraagd. Je studentenreisproduct is een bijzonder onderdeel van je studiefinanciering. Zo is je studenten OV een lening die wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Voorwaarden studiefinanciering

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moeten studenten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij ingeschreven staan voor een bachelor- of masteropleiding aan het hbo of de universiteit, jonger zijn dan 30 jaar en de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben. Daarnaast moeten studenten voldoen aan de prestatie-eis, wat betekent dat zij binnen 10 jaar hun diploma moeten halen om te voorkomen dat zij de studiefinanciering moeten terugbetalen.

Studieschuld terugbetalen

Als je eenmaal klaar bent met studeren, krijg je ook te maken met het terugbetalen van deze lening. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met het aflossen van je studieschuld om hoge rentekosten te voorkomen. Je kunt je studieschuld altijd inzien en beheren via Mijn DUO. Hieronder vind je een aantal belangrijke punten die je moet weten over het terugbetalen van je studieschuld:

Aflosvrije periode

Na je afstuderen krijg je eerst een aflosvrije periode van twee jaar. In deze periode hoef je nog niet te beginnen met het aflossen van je schuld, maar je kunt wel alvast vrijwillig aflossen als je dat wilt.

Rente

Over je studieschuld betaal je rente. Het rentepercentage is variabel en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De rente gaat in vanaf de maand nadat je bent afgestudeerd.

Terugbetalen

Na de aflosvrije periode moet je beginnen met het terugbetalen van je studieschuld. Je krijgt hiervoor een maandbedrag dat is gebaseerd op de hoogte van je schuld en het aantal jaren waarin je deze wilt aflossen.

Looptijd

De looptijd van het terugbetalen van je studieschuld is afhankelijk van het bedrag dat je hebt geleend. Bij een laag bedrag heb je 15 jaar de tijd om je schuld af te lossen, bij een hoog bedrag kan dit oplopen tot 35 jaar.

Versneld aflossen

Het is mogelijk om versneld af te lossen op je studieschuld. Hiermee kun je rentekosten besparen en ben je sneller van je schuld af. Dit kun je doen door extra aflossingen te doen of door het verlagen van de looptijd van je lening.

Hoe verhoudt de Nederlandse studiefinanciering zich tot die in andere landen?

Het Nederlandse studiefinancieringsstelsel is op vele vlakken uniek, maar hoe verhoudt het zich eigenlijk tot die van andere landen? In vergelijking met veel andere landen heeft Nederland een relatief royaal studiefinancieringsprogramma. Nederlandse studenten hebben bijvoorbeeld recht op een basisbeurs, een ov-jaarkaart, en kunnen daarnaast ook lenen tegen gunstige voorwaarden. Dit in tegenstelling tot landen zoals de Verenigde Staten, waar studenten vaak grote schulden maken. Maar toch zijn er ook kritiekpunten op het Nederlandse systeem, zo is er bijvoorbeeld onzekerheid over de toekomst van de basisbeurs en hebben internationale studenten vaak geen recht op financiële ondersteuning. Al met al heeft Nederland een redelijk goed uitgewerkte studiefinancieringsregeling, maar er is altijd ruimte voor verbetering.