Weten wat je wilt leren en bereiken tijdens je stage is enorm belangrijk om ervoor te zorgen dat het een zinvolle ervaring wordt. Het kan echter intimiderend zijn om effectieve smart leerdoelen stage te formuleren waarmee je het meeste uit je stage kunt halen, omdat je ze niet te hoog of te laag wilt hebben. 

Het vinden van een balans tussen ambitie en realisme bij het formuleren van smart leerdoelen is essentieel om van je stage een kans te maken om waardevolle vaardigheden op te doen en professionele contacten te leggen die je zullen bijblijven bij toekomstige inspanningen! In dit artikel bespreken we tips over hoe je impactvolle persoonlijke leerdoelen voor stages kunt creëren.

1. Definieer wat je wilt leren van jouw stage

Er valt veel te winnen met een stage en leren moet bovenaan jouw doelstellingen staan. Dat leren kan in vele vormen, van beroepsspecifieke vaardigheden zoals het leren gebruiken van bepaalde software of processen, tot het opdoen van communicatieve vaardigheden. Doelen stellen zorgt er namelijk onder andere voor dat je scherp en gemotiveerd blijft en je beter voor ogen hebt waaraan je precies wilt werken. Het is belangrijk dat je het initiatief neemt om persoonlijke leerdoelen voor jezelf te ontwikkelen op basis van wat voor soort kennis en carrièrerichting je wilt nastreven om het meeste uit je stage-ervaring te halen. Hieronder vind je enkele vragen die je kunnen helpen bij het definiëren van wat je wilt leren van jouw stage:

 • Wat zijn je leerdoelen en hoe kunnen deze worden bereikt tijdens de stage?
 • Welke specifieke vaardigheden wil je ontwikkelen en welke taken of opdrachten zijn hiervoor geschikt?
 • Welke kennis en ervaring wil je opdoen en welke werkzaamheden bieden hiervoor mogelijkheden?
 • Welke rol en verantwoordelijkheden wil je binnen de organisatie vervullen en welke kansen biedt de stage hiervoor?
 • Welke werkomgeving en bedrijfscultuur wil je ervaren en welke organisaties bieden deze mogelijkheden?
 • Welke sector of branche wil je beter leren kennen en welke bedrijven of organisaties zijn hierin actief?

Door antwoorden te formuleren op deze vragen, kun je een duidelijk beeld krijgen van wat je wilt leren en welke doelen je wilt bereiken tijdens je stage. Op basis hiervan kun je ook samen met je stagebegeleider afspraken maken over de invulling van je stageperiode en hoe deze het beste kan worden benut om je leerdoelen te realiseren.

2. Stel meetbare doelstellingen op die aansluiten bij wat je wilt leren

Duidelijke leerdoelen helpen bij gesprekken met supervisors of collega’s, zodat iedereen samen kan werken aan gemeenschappelijke doelen. Het stellen van smart doelen voorafgaand aan een stage is een manier om het meeste uit de leerervaring te halen en met zinvolle kennis en vaardigheden te komen voor toekomstige inspanningen. Door leerdoelen SMART te formuleren, vergroot je namelijk de kans op een succesvolle stageperiode en zorg je ervoor dat je concrete resultaten bereikt die aansluiten bij je persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Bij het stellen van leerdoelen is het belangrijk om deze SMART te formuleren. Hieronder wordt elke letter toegelicht:

 • Specifiek: Het doel moet duidelijk en concreet zijn geformuleerd. Wat wil je precies bereiken? Wat is het gewenste resultaat?
 • Meetbaar: Het doel moet meetbaar zijn. Hoe weet je of je het doel hebt bereikt? Welke criteria ga je gebruiken om je voortgang te meten?
 • Acceptabel: Het doel moet acceptabel zijn. Het moet haalbaar zijn binnen de gestelde tijd en beschikbare middelen. Het moet ook aansluiten bij je persoonlijke ontwikkelingsdoelen.
 • Realistisch: Het doel moet realistisch zijn. Het moet binnen je bereik liggen en haalbaar zijn. Het is belangrijk om rekening te houden met factoren zoals beschikbare middelen, kennis en ervaring.
 • Tijdgebonden: Het doel moet tijdgebonden zijn. Er moet een duidelijke deadline zijn wanneer het doel bereikt moet worden. Dit maakt het makkelijker om je voortgang te meten en te evalueren.

Een voorbeeld van een SMART-leerdoel voor een stage kan zijn: “Ik wil tijdens mijn stage bij het marketingbedrijf 5 nieuwe marketingcampagnes ontwikkelen, die voldoen aan de richtlijnen van het bedrijf en die in de komende 6 maanden worden uitgevoerd. Ik wil feedback ontvangen van mijn stagebegeleider bij het ontwikkelen van de campagnes en wil op 1 juli een presentatie geven aan het managementteam over de resultaten van de campagnes.”

Voorbeelden leerdoelen

Duidelijke leerdoelen voor stages zijn gericht op het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en ervaringen die relevant zijn voor je opleiding en/of toekomstige carrière. Hieronder volgen enkele voorbeelden van leerdoelen die je kunt formuleren voor je stage:

Specifieke vaardigheden ontwikkelen:

 • Het leren werken met specifieke softwareprogramma’s of technologieën
 • Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, bijvoorbeeld het uitvoeren van literatuuronderzoek of het doen van veldonderzoek
 • Het leren plannen en organiseren van projecten en werkzaamheden
 • Het ontwikkelen van communicatie- en presentatievaardigheden, bijvoorbeeld door het geven van presentaties of het schrijven van rapporten

Kennis opdoen over specifieke onderwerpen:

 • Het verdiepen in een bepaald vakgebied of sector, bijvoorbeeld door het lezen van vakliteratuur of het volgen van webinars
 • Het vergroten van kennis over wet- en regelgeving in een bepaalde sector
 • Het leren kennen van de cultuur en werkwijze binnen een specifieke organisatie of sector

Ervaring opdoen in bepaalde werkzaamheden:

 • Het uitvoeren van praktische taken die aansluiten bij je opleiding, bijvoorbeeld het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden of het voeren van intakegesprekken
 • Het meelopen met professionals en praktijkervaring opdoen in een bepaalde functie

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Het ontwikkelen van zelfreflectie en feedbackvaardigheden door regelmatig feedback te vragen op je werkzaamheden
 • Het verder ontwikkelen van je zelfstandigheid en zelfvertrouwen door het uitvoeren van zelfstandige taken en projecten
 • Het leren omgaan met werkdruk en het ontwikkelen van time-management vaardigheden

Het is belangrijk om je leerdoelen zo concreet en meetbaar mogelijk te formuleren, zodat je achteraf kunt evalueren in hoeverre je deze doelen hebt behaald. Bespreek je leerdoelen ook met je stagebegeleider, zodat deze je hierin kan ondersteunen en feedback kan geven tijdens je stageperiode.

3. Maak een tijdlijn voor het voltooien van jouw doelstellingen

Het maken van een tijdlijn voor het bereiken van persoonlijke leerdoelen tijdens een stage wordt vaak onderschat. Het nemen van een paar momenten om jouw smart leerdoelen per week, maand of zelfs dag op te splitsen kan zeer nuttig zijn om gemotiveerd te blijven en het meeste uit de ervaring te halen. Het kan stagiairs ook in staat stellen te herkennen wat hun belangrijkste taak is en welke gebieden nog verbeterd moeten worden. 

Identificeer de stappen die je moet nemen om elk van je leerdoelen te bereiken. Deze stappen kunnen onder meer bestaan uit onderzoek doen, contact opnemen met mensen die je kunnen helpen, trainingen volgen, bepaalde vaardigheden ontwikkelen en ervaring opdoen. Het is belangrijk om realistisch te zijn over de tijdsduur die elke stap in beslag zal nemen. Schat de tijdsduur voor elke stap in en stel een tijdschema op. Maak tot slot een tijdlijn van alle stappen en acties die nodig zijn om elk van je leerdoelen te bereiken. Dit kan worden gedaan in een spreadsheet, een Gantt-chart of een ander soortgelijk hulpmiddel. Het is belangrijk om deadlines en mijlpalen toe te voegen om jezelf te motiveren en ervoor te zorgen dat je op schema blijft.

Stel deadlines voor leertaken en vergelijk deze met hun voltooiing zodat meetbare vooruitgang kan worden bijgehouden. Het is belangrijk om deadlines aan leerdoelen te koppelen omdat dit zorgt voor structuur, focus en duidelijkheid. 

 • Structuur
  Een deadline zorgt voor structuur in je werkzaamheden. Het geeft een duidelijk tijdspad aan waarbinnen je je doelen moet behalen. Hierdoor kun je gericht plannen en organiseren, waardoor je efficiënter kunt werken.
 • Focus
  Een deadline zorgt ervoor dat je je focust op de belangrijke taken en doelen. Het stimuleert je om je tijd en energie te richten op de zaken die er echt toe doen. Hierdoor kun je je leerproces beter sturen en verloopt het efficiënter.
 • Duidelijkheid
  Een deadline zorgt voor duidelijkheid over wat er van je verwacht wordt en wanneer. Het helpt je om je doelen concreet te maken en geeft je een helder beeld van wat je moet doen om je doelstellingen te behalen. Dit maakt het ook makkelijker om je voortgang te meten en bij te sturen waar nodig.

4. Deel je doelstellingen mee aan jouw stagebegeleider

Het bereiken van persoonlijke leerdoelen is een belangrijk onderdeel van elke stage-ervaring, dus het is belangrijk om deze doelen te communiceren met jouw stagebegeleider. De tijd nemen om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er van je wordt verwacht, geeft je een betere kans om zinvolle leerdoelen te bereiken en het meeste uit jouw stage te halen. Plan een apart moment in met je stagebegeleider om je leerdoelen te bespreken. Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om je doelen uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden.

Leg je leerdoelen zo duidelijk mogelijk uit aan je stagebegeleider. Vertel waarom je deze doelen hebt gesteld en wat je ermee wilt bereiken. Geef concrete voorbeelden van hoe je deze doelen wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Maak afspraken met je stagebegeleider over hoe jullie de voortgang van je leerdoelen gaan meten en evalueren. Spreek af wanneer je tussentijds en aan het einde van je stage je voortgang bespreekt en wat de criteria zijn waaraan je voortgang wordt getoetst. 

Vraag ook tussentijds je stagebegeleider om feedback op je leerdoelen en vraag wat zij/hij van jou verwacht tijdens je stage. Dit kan je helpen om je doelen aan te scherpen en ervoor te zorgen dat je stage aansluit bij de verwachtingen van je stagebegeleider. Het communiceren van leerdoelen aan je stagebegeleider zorgt voor een effectievere leerervaring en geeft beide partijen meer kans op werkplezier met het eindresultaat.

5. Houd jezelf verantwoordelijk en volg je vooruitgang tijdens de stage

Tijdens je stage is het essentieel dat je jezelf verantwoordelijk houdt en je vooruitgang bijhoudt. Het stellen van persoonlijke leerdoelen aan het begin van het semester kan een goede manier zijn om te beoordelen of je jouw doelen bereikt of dat je nog moet blijven ontwikkelen. Door dit consequent te doen, naast de wekelijkse reflecties en leerverslagen, kun je nagaan welke leergebieden meer aandacht nodig hebben of welke smart doelen moeten worden aangepast. 

Dit biedt ook een goed kader voor een constructief gesprek met je supervisor over je prestaties elke week. Door leerdoelen te koppelen aan tastbare activiteiten of projecten uit de stage kun je inzicht krijgen in de praktische toepassingen van theorie en leren, waardoor je echt inzicht krijgt in hoe kennis in de praktijk wordt toegepast!

Kortom, het opstellen van duidelijke en beknopte smart leerdoelen voordat je aan je stage begint is een geweldige manier om jezelf voor te bereiden op succes! Door bewust te zijn van de vaardigheden die je hoopt te verwerven en de ervaring die je wilt opdoen, kun je het meeste uit jouw tijd als stagiair halen. Het is echter belangrijk om je niet te laten meeslepen en onrealistische persoonlijke leerdoelen voor jezelf te stellen, vergeet niet dat babystapjes nog steeds vooruitgang betekenen! Als je deze factoren in gedachten houdt bij het opstellen van jouw persoonlijk leerdoel voor je stage, weten we zeker dat het geen probleem zal zijn om ze zinvol en haalbaar te maken.