Geld verdienen, belastbare inkomen en vrijwilligerswerk kunnen soms ingewikkeld lijken, maar in deze blog gaan we je stap voor stap begeleiden door deze onderwerpen. We zullen verkennen hoe je een deel van je inkomen belastingvrij kunt verdienen, hoe loonheffingskorting je salaris kan beïnvloeden en wat je moet weten over vrijwilligerswerk en belastingen. Of je nu een student bent die bijverdient, een werknemer die gebruik wil maken van fiscale voordelen of iemand die vrijwilligerswerk doet, deze blog biedt waardevolle informatie en handige tips om je wegwijs te maken in de wereld van belastingen en vrijwilligerswerk. Laten we samen ontdekken hoe je het meeste uit je inkomsten kunt halen en tegelijkertijd in overeenstemming kunt zijn met de regels van de Belastingdienst!

Wat is belastingvrij bijverdienen?

Met belastingvrij verdienen of belastingvrij inkomen wordt bedoeld het inkomen dat je kunt verdienen zonder dat je hierover inkomstenbelasting hoeft te betalen. In veel landen, waaronder Nederland, bestaat er een bepaalde grens waarbij het verdiende inkomen onder deze drempel vrijgesteld is van belasting. Het belastingvrij bijverdienen is bedoeld om jongeren de mogelijkheid te geven om werkervaring op te doen en een bescheiden inkomen te verdienen zonder dat ze belast worden met inkomstenbelasting. Het stimuleert tevens jongeren om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Belastingvrij geld verdienen is géén zwart geld, zolang je je aan de regels van de Belastingdienst houdt.

Richtlijnen

Het bedrag dat je mag bijverdienen naast je studie of baan kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals je leeftijd, studie- of arbeidscontract en eventuele toeslagen waar je recht op hebt. Hier zijn enkele richtlijnen:

Studiefinanciering en bijbaan

Als je studiefinanciering ontvangt, gelden er inkomensgrenzen voor het bijverdienen. Voor studenten met een basisbeurs of lening is er geen grens aan het bedrag dat je mag bijverdienen. Als je echter aanvullende beurs, een studentenreisproduct of een rentedragende lening ontvangt, geldt er een inkomensgrens. In 2023 is deze grens € 16.121,60 per kalenderjaar. Let op: deze bedragen kunnen jaarlijks veranderen, dus het is raadzaam om de actuele regels te raadplegen.

Bijbaan naast een baan

Als je een baan hebt naast je studie, zijn de regels voor bijverdienen afhankelijk van je arbeidscontract en de afspraken die je met je werkgever hebt gemaakt. In Nederland gelden er geen specifieke wettelijke beperkingen voor het bijverdienen naast een baan, tenzij anders vermeld in je arbeidscontract.

Belastingvrije bijverdiensten

Er is een belastingvrije bijverdienstengrens voor jongeren onder de 18 jaar. In 2023 is het belastingvrije inkomen vastgesteld op €6.500 per jaar. Als je jonger bent dan 18, hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over het bedrag dat onder deze grens valt. Het maakt dan niet uit of het inkomen van je vaste baan of bijbaan is. Het totale inkomen telt voor de belastingheffing. Je geeft je belastingvrije inkomsten op bij de Belastingdienst.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze informatie algemene richtlijnen zijn en dat individuele omstandigheden kunnen variëren. Het is verstandig om de actuele regelgeving te raadplegen en, indien nodig, advies in te winnen bij relevante instanties zoals de Belastingdienst of je studieadviseur om nauwkeurige informatie te krijgen die van toepassing is op jouw specifieke situatie.

Hoe werkt loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een belastingkorting die wordt toegepast op je salaris, zodat er minder loonbelasting en premies worden ingehouden op je bruto salaris. Het is een regeling die ervoor zorgt dat je maandelijks meer netto salaris ontvangt. Hier is hoe loonheffingskorting werkt:

Toepassing van loonheffingskorting

Als werknemer kun je ervoor kiezen om de loonheffingskorting toe te passen op je salaris. Dit kun je doen door een loonheffingskortingformulier in te vullen bij je werkgever. Op dit formulier geef je aan of je wel of geen recht hebt op de loonheffingskorting en welk deel van de korting je wilt toepassen.

Loonbelasting en premies

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op het salaris van hun werknemers. Deze bedragen worden normaal gesproken berekend op basis van het bruto salaris.

Loonheffingskorting toepassen

Als je ervoor kiest om de loonheffingskorting toe te passen, wordt het bedrag van deze korting in mindering gebracht op het bedrag dat wordt ingehouden voor loonbelasting en premies. Hierdoor wordt het bedrag van je belastbaar inkomen verlaagd, wat resulteert in een hoger netto salaris.

Het is belangrijk om te weten dat de loonheffingskorting maar bij één werkgever tegelijkertijd kan worden toegepast. Als je meerdere banen hebt of een uitkering ontvangt, moet je ervoor zorgen dat je de loonheffingskorting slechts bij één werkgever of uitkeringsinstantie laat toepassen. Dit voorkomt dat je uiteindelijk te weinig belasting betaalt en mogelijk een naheffing moet betalen.

Vrijwilligerswerk en de belastingdienst

Vrijwilligerswerk kan verschillende vormen aannemen, en de relatie tussen vrijwilligerswerk en de Belastingdienst kan afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Hier zijn enkele algemene punten met betrekking tot vrijwilligerswerk en belastingen:

Onbelaste vrijwilligersvergoeding

Als vrijwilliger kun je in sommige gevallen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten of verrichte arbeid. Deze vergoeding kan belastingvrij zijn, zolang het bedrag onder een bepaalde grens blijft. In 2023 bedraagt deze grens €2.987,70 per jaar, met een maximum van €40,67 euro per dag. Als de vergoeding binnen deze grenzen blijft, hoef je er geen belasting over te betalen.

Vrijwilligerswerk en aftrekbaarheid van kosten

Als vrijwilliger kun je mogelijk bepaalde kosten die je maakt in verband met je vrijwilligerswerk aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit geldt met name voor kosten die je zelf draagt en die rechtstreeks verband houden met het verrichten van vrijwilligerswerk. Het is belangrijk om gedetailleerde administratie bij te houden van deze kosten en te voldoen aan de specifieke vereisten van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor aftrekbaarheid.

Vrijwilligerswerk en belastingaangifte

In de meeste gevallen hoef je als vrijwilliger geen aparte belastingaangifte te doen voor het vrijwilligerswerk zelf. Je vermeldt je inkomsten uit vrijwilligerswerk meestal in je reguliere belastingaangifte, tenzij je andere inkomsten hebt die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.