Studeren aan het MBO of HBO/WO is een spannende en waardevolle periode in je leven, maar het kan ook een uitdaging zijn, vooral als het gaat om financiën. Gelukkig biedt de overheid in Nederland studiefinanciering aan om studenten te helpen bij het bekostigen van hun opleiding en kosten van levensonderhoud. In deze blog zullen we een uitgebreide gids bieden over hoe studiefinanciering krijgen werkt op zowel het MBO als HBO/WO. We zullen de belangrijkste aspecten behandelen, zoals de basisbeurs, aanvullende beurs, leningen en de OV-studentenkaart.

Studiefinanciering MBO

Studiefinanciering voor studenten op het MBO in Nederland wordt geregeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hier zijn de belangrijkste punten over hoe het werkt:

1. Basisbeurs

Studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen hebben recht op een basisbeurs. Bij MBO-studenten in Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitwonende en thuiswonende studenten voor wat betreft de basisbeurs. In tegenstelling tot het HBO-stelsel, bestaat er op het MBO geen aparte basisbeurs op basis van woonsituatie. MBO-studenten kunnen recht hebben op een basisbeurs, ongeacht of ze uitwonend of thuiswonend zijn. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd en het opleidingsniveau van de student. Momenteel varieert de basisbeurs voor MBO-studenten tussen de €83,93 en €304,92 per maand, afhankelijk van deze factoren.

2. Aanvullende beurs

Studenten kunnen ook in aanmerking komen voor een aanvullende beurs als het inkomen van hun ouders onder een bepaalde inkomensgrens valt. De hoogte van de aanvullende beurs kan oplopen tot maximaal €413,15 per maand.

3. OV-studentenkaart

MBO-studenten hebben recht op een OV-studentenkaart, waarmee ze gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer in Nederland.

4. Lening

Naast de basis- en aanvullende beurs kunnen studenten ook een lening aanvragen bij DUO. De hoogte van de lening is afhankelijk van de woonsituatie van de student en varieert momenteel tussen de €215,56 en €1081,34 per maand.

5. Prestatiebeurs

De basisbeurs en de OV-studentenkaart worden omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar zijn/haar diploma behaalt. Anders moeten ze deze bedragen terugbetalen.

Studiefinanciering HBO of universiteit

Studiefinanciering voor studenten op het HBO en WO in Nederland wordt geregeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). HBO-studenten kunnen ook studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Basisbeurs

De basisbeurs is een maandelijkse toelage die niet hoeft te worden terugbetaald. De basisbeurs verschilt voor uitwonende en thuiswonende studenten op het HBO in Nederland. Hier is hoe het werkt:

  1. Uitwonende studenten: Als je als HBO-student niet meer bij je ouders woont, wordt je beschouwd als een uitwonende student. Uitwonende studenten hebben recht op een hogere basisbeurs in vergelijking met thuiswonende studenten. Momenteel varieert de basisbeurs voor uitwonende studenten tussen de €276,87 en €365,71 per maand, afhankelijk van het inkomen van de ouders.
  2. Thuiswonende studenten: Als je als HBO-student nog bij je ouders woont, word je beschouwd als een thuiswonende student. Thuiswonende studenten ontvangen een lagere basisbeurs dan uitwonende studenten. Momenteel varieert de basisbeurs voor thuiswonende studenten tussen de €83,93 en €170,51 per maand, afhankelijk van het inkomen van de ouders.

2. Aanvullende beurs

Studenten kunnen een aanvullende beurs aanvragen als het inkomen van hun ouders onder een bepaalde inkomensgrens valt. De hoogte van de aanvullende beurs kan oplopen tot maximaal €410,51 per maand. Als je geen of weinig aanvullende beurs krijgt, kun je nu nog meer geld lenen.

3. Lenen

Naast de basis- en aanvullende beurs hebben studenten de mogelijkheid om geld te lenen bij DUO. De hoogte van de lening varieert en is onder meer afhankelijk van het inkomen van de student. Na uw afstuderen moet u de lening terugbetalen. 

4. OV-studentenkaart

HBO-studenten hebben recht op een studenten OV-chipkaart, waarmee ze gratis of met korting kunnen reizen in het openbaar vervoer.

5. Collegegeldkrediet

Naast de reguliere studiefinanciering kunnen studenten ook collegegeldkrediet aanvragen. Dit is een lening waarmee het wettelijk collegegeld kan worden betaald. Ook dit bedrag moet later worden terugbetaald.